Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

Zpětný odběr elektrozařízení
S ohledem na znění zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Spotřebič zakoupený prostřednictvím internetového obchodu www.amio.cz  je možno zaslat k likvidaci na naši adresu.

NET Space s.r.o. 
Jablunkovská 1960/10a
Český Těšín 
737 01

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo samotné recyklaci.

Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťuje společnost REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 645 10 263.

Zákazník je vedle našich prodejen oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení i na sběrných místech REMA uvedených na webových stránkách. Na stránkách této společnosti jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v elektrozařízeních, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů
Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Použité baterie a akumulátory je možno zaslat k likvidaci na naši adresu.

NET Space s.r.o. 
Jablunkovská 1960/10a
Český Těšín 
737 01

Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech REMA uvedených na jejích webových stránkách.

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

Odpad obsahující zvláště nebezpečné prvky.
recyklace-elektrospotrebicu

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Partneři pro ekologickou likvidaci

rema-logo