Prohlášení o zpoplatnění obalů EKO-KOM

Společnost:
BETTAS Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 18
43-400 Cieszyn
NIP: 5482666265

tímto prohlašuje,
že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem ........ 
Potvrzení registrace

Za všechny obaly a balené výrobky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazena společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

Toto prohlášení na dobu neurčitou platí od 4. čtvrtletí 2022
Jakékoliv změny zde uvedeným skutečnostem budou neprodleně oznámeny.